Avainsanat:

KVL:2007/43

Antopäivä
3.10.2007
Diaarinumero
1762/80/2006
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, äänitteiden kopiointioikeuksien lisensointi, tekijänoikeudenhaltijoita edustava järjestö

Äänitteiden kopiointioikeuksien lisenssikorvauksia perittiin ja suoritettiin äänitteiden käyttämisestä mm. kokoelmalevyillä, elokuvissa, mainoksissa, tietokonepeleissä ja taustamusiikkitallenteilla.

Äänitteiden kopiointioikeuksien lisensoinnista saadut korvaukset eivät olleet arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tekijänoikeuslain (404/61) 26, 26 a, 26 i tai 47 a §:n mukaisia korvauksia. Keskusverolautakunta katsoi, että arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentin muutoksella, joka on toteutettu viittauksella tekijänoikeuslain 26 §:ään yksittäisten sopimuslisenssisäännösten sijasta, on tarkoitettu laajentaa verottomuus koskemaan vain niitä sopimuslisenssitilanteita, joista on olemassa nimenomainen säännös tekijänoikeuslaissa.

Äänitteillä esiintyvät taiteilijat siirsivät tekijänoikeuslaissa säädetyt tekijänoikeutensa äänitteen tuottajalle. Tekijänoikeudenhaltijoita edustavan järjestön äänitteiden tuottajien puolesta lisensoima äänitteiden kopiointilupa kattoi käytännössä sekä tuottajalle tekijänoikeuslain 46 §:n nojalla syntyneet kopiointioikeudet että tuottajalle siirtyneet taiteilijoiden oikeudet. Tuottajan tekijänoikeuslain 46 §:n mukainen kopiointioikeus ei ollut arvonlisäverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus. Ottaen huomioon arvonlisäverolain 45 §:n tavoitteet oli tekijänoikeudenhaltijoita edustavan järjestön omissa nimissään keräämien ja äänitteiden tuottajille edelleen tilittämien äänitteiden kopiointioikeuskorvausten katsottava olevan kokonaisuudessaan arvonlisäverollisia.
Ennakkoratkaisu ajalle 3.10.2007 – 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 1 §, 17 §, 18 §, 45 §
Tekijänoikeuslaki 1 §, 4 §, 5 §, 26 §, 26 a §, 26 i §, 45 §, 46 §, 47 §, 47 a §
LAINVOIMAINEN