KVL:2007/32

Antopäivä
20.6.2007
Diaarinumero
574/80/2007
elinkeinotulon verotus, sulautuminen, sulautumisvastike

A Oy:n oli tarkoitus sulautua B Oy:öön. Yhtiöiden emoyhtiö omisti kokonaisuudessaan vastaanottavan B Oy:n osakekannan ja 40 prosenttia sulautuvan A Oy:n osakkeista. B Oy omisti loput 60 prosenttia A Oy:n osakkeista. Koska emoyhtiö omisti vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan ja sulautuvan yhtiön osaksi suoraan ja osaksi vastaanottavan yhtiön kautta, katsottiin sulautuminen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun sulautumiseen verrattavaksi tilanteeksi. Näin ollen sulautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta 52 b §:stä ilmenevää jatkuvuusperiaatetta siitä huolimatta, että sulautumisvastiketta ei suoritettu.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52a § 1 mom 2 kohta ja 52b §
EI MUUTOSTA KHO 13.11.07 T 2903