Avainsanat:

KVL:2005/27

Antopäivä
4.5.2005
Diaarinumero
115/80/2005
arvonlisävero, veron suorittamisvelvollisuus, kuntapalautus

Kuntayhtymä ja jäsenkunnat ovat sopineet hallinnon tukipalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella. Kunnat luovuttavat vuokrasopimuksella tilat maakunnan käyttöön kunnallista palvelutuotantoa varten ja veloittavat maakunnalta syntyneet kiinteistökustannukset omakustannushintaan. Hakijakuntien on suoritettava arvonlisäveroa siivouspalvelujen veloitusten osalta. Muiden kiinteistökulujen osalta veloitukset ovat verottomia. Hakijakunnilla ei ole oikeutta saada arvonlisäverolain 130 §:n mukaista palautusta siltä osin kuin kustannukset kohdistuvat maakunnalle luovutettuihin tiloihin kohdistuviin hankintoihin.

Kuntayhtymä ja jäsenkunnat ovat sopineet yhteistyösopimuksella ateriapalvelujen tuottamisesta. Kuntien on suoritettava arvonlisäveroa yhteistoimintasopimuksen perusteella alihankintana maakunnalle tuottamistaan ateriapalveluista lukuun ottamatta ateriapalveluiden myyntiä arvonlisäverotonta koulutustoimintaa harjoittaville oppilaitoksille siltä osin kuin kyse on oppilaille tarkoitetusta kouluruokailusta.

Maakunta luovuttaa talous-, henkilöstö- ja tietopalvelutoimintoja kunnille vastiketta vastaan. Kysymyksessä ei ole kustannusten jakaminen vaan liiketoiminnan muodossa tapahtuva palvelun myynti, josta on suoritettava arvonlisäveroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 4.5.2005-31.12.2006.Äänestys 7-1.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 6 § 1 mom, 17 §, 18 §, 27 §, 39 § 2 mom ja 130 § 2 mom
KUMOTTU JA PALAUTETTU KHO 18.4.06 T 920