Avainsanat:

KVL:2007/25

Antopäivä
13.6.2007
Diaarinumero
381/80/2007
arvonlisävero, vähennysoikeus, leasingvuokraus, esittelyauto

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa harjoittava yhtiö teki rahoitusyhtiön kanssa rahoitusleasingsopimuksen, jonka mukaan yhtiö osti yhdistettyyn esittely- ja työsuhdekäyttöön tulevat henkilöautot maahantuojalta ja myi ne rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö maksoi henkilöautoista hinnan, joka muodostui ajoneuvon ja sen esittelyautovarustuksen mukaisten varusteiden ns. piirimyyjänettohinnasta. Rahoitusyhtiö peri yhtiöltä vuokratuista henkilöautoista leasingsopimuksen mukaista vuokraa, mutta hakijayhtiö vastasi vuokrattujen ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja muista käyttökustannuksista sekä liikenne- ja kaskovakuutuksesta. Myös vahingonvaara vuokratuista ajoneuvoista pysyi koko vuokrasopimuskauden hakijayhtiöllä.

Mikäli yhtiöllä oli sopimusehtojen mukaan vuokrakauden päätyttyä velvollisuus ostaa rahoitusyhtiöltä vuokraamansa henkilöautot itselleen myydäkseen ne edelleen asiakkailleen, yhtiön katsottiin hankkivan henkilöautot alun perin myytäviksi. Yhtiöllä oli tällöin oikeus vähentää vuokrattujen henkilöautojen leasingvuokriin ja käyttökuluihin sisältyvät arvonlisäverot esittelykäytön osalta.

Mikäli yhtiöllä oli sopimusehtojen mukaan oikeus ajoneuvon ostamiseen joko vuokrakauden aikana tai vuokrakauden päätyttyä tai oikeus 30 vuorokautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä osoittaa käteisostaja vuokratulle ajoneuvolle oman taloudellisen etupiirinsä ulkopuolelta, yhtiö ei välttämättä missään vaiheessa ostanut ajoneuvoja itselleen myydäkseen ne asiakkailleen. Henkilöautojen vuokraamisen katsottiin tässä tilanteessa palvelevan lähinnä vain esittely- ja työsuhdekäyttöä. Autoja ei tällöin hankittu yhtiön käyttöön arvonlisäverolain 114 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla myytäviksi. Yhtiöllä ei siten ollut oikeutta vähentää esittelykäytön osalta henkilöautojen leasingvuokriin ja käyttökuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.
Ennakkoratkaisu ajalle 13.6.2007 - 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 102 § 1 mom 1 kohta, 114 § 1 mom 5 kohta ja 2 mom
LAINVOIMAINEN