KVL:2007/2

Antopäivä
24.1.2007
Diaarinumero
1607/80/2006
elinkeinotulon verotus, perustajaurakointi, vaihto-omaisuusosakkeen luovutusajankohta

X-konserni harjoitti rakennustoimintaa. Perustajaurakointi oli konsernissa organisoitu siten, että konserniin kuuluva A Oy toimi perustajaosakkaana, joka teki urakkasopimuksen tytäryhtiönsä B Oy:n omistaman asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön kanssa ja rakensi kohteen. A Oy noudatti kirjanpidossaan osatuloutusmenettelyä. B Oy myi asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet. Rakennuskohteet valmistuivat vasta osakkeiden luovutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyi ostajille rakennusvalvontaviranomaisen hyväksynnän ja vastaanottotarkastuksen jälkeen. Yhtiöt aikoivat noudattaa kirjanpidossaan Kirjanpitolautakunnan 17.1.2006 antamaa perustajaurakointia koskevaa uutta yleisohjetta.

Verotuksessa noudatettavan suoriteperiaatteen mukaisesti tulo syntyy, kun vaihto-omaisuushyödyke luovutetaan. Vaihto-omaisuusosakkeet katsotaan pääsääntöisesti luovutetuiksi mahdollisesta omistuksenpidätysehdosta tai hallintaoikeuden siirrosta riippumatta silloin, kun luovutussopimus on solmittu.

B Oy:n myydessä vaihto-omaisuuteensa kuuluvat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet siirtyi merkittävä osa osakkaalle kuuluvista oikeuksista luovutussopimuksella ostajalle. Luovutussopimuksen tekohetkeä pidettiin B Oy:n verotuksessa EVL 13 §:ssä tarkoitettuna luovutuksena.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006 ja 2007.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 13 §
EI MUUTOSTA KHO 21.11.07 T 3010