KVL:2005/70

Antopäivä
5.10.2005
Diaarinumero
939/80/2005
tuloverotus, osakevaihto, hankkiva yhtiö

A Oy, joka ei harjoittanut elinkeinotoimintaa, aikoi hankkia sellaisen osuuden B Oy:n osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet B Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja antaa vastikkeena B Oy:n osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan. Järjestelyä oli pidettävä osakevaihtona huolimatta siitä, että osakkeet hankkiva yhtiö ei harjoittanut elinkeinotoimintaa. B Oy:n osakkaan verotuksessa sovellettiin TVL 45 §:n 2 momentin säännöstä osakevaihdosta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Tuloverolaki 45 § 2 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 f §

Ei muutosta KHO 21.4.06 T 943