KVL:2006/77

Antopäivä
29.11.2006
Diaarinumero
1684/80/2006
elinkeinotulon verotus, toimitilan jälleenhankintavaraus, toimitilaosakkeet

Perustettavan keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeet oikeuttivat pysäköintitilojen hallintaan yhtiön omistamassa pysäköintihallissa. Pysäköintitilat tulivat tavarataloliiketoimintaa harjoittavan A Oy:n asiakkaiden käyttöön tavaratalon aukioloaikana. Asiakaspysäköintitilojen katsottiin olevan välittömästi A Oy:n elinkeinotoiminnan käytössä. A Oy sai käyttää toimitilan jälleenhankintavarausta kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintamenon kattamiseen EVL 43 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006, 2007 ja 2008.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 43 § 2 mom
LAINVOIMAINEN