KVL:2006/44

Antopäivä
7.6.2006
Diaarinumero
609/80/2006
elinkeinotulon verotus, työsuhdeoptio, kansainvälinen optio-ohjelma, menon vähennyskelpoisuus

Amerikkalaisen emoyhtiön tytäryhtiöiden henkilöstölle myönnettiin oikeus osallistua emoyhtiön optio-ohjelmaan. Ohjelman mukaan työntekijöillä oli oikeus saada optioita, jotka oikeuttivat merkitsemään amerikkalaisen emoyhtiön uusia liikkeelle laskemia osakkeita hintaan, joka vastasi osakkeen markkinahintaa option antamispäivänä. Ne tytäryhtiöt, joiden palveluksessa optioiden saajat olivat, maksoivat emoyhtiölle optioiden käyttämishetkellä option kohdeosakkeen käyvän arvon ja työntekijän osakkeesta maksaman merkintähinnan erotuksen.

Yhtiölle, jonka osakkeita merkitään osakeannissa käypää arvoa alemmalla hinnalla, ei synny arvoeron perusteella verotuksessa vähennyskelpoista menoa, koska vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa reaalista suoritusta yhtiöstä ei ole tapahtunut. Verotuksessa vähennyskelvoton meno säilyttää luonteensa myös silloin, kun se veloitetaan edelleen toiselta konserniyhtiöltä. Tämän vuoksi emoyhtiön suomalaiselta tytäryhtiöltä veloittama määrä, joka vastasi tytäryhtiön työntekijöiden merkitsemien emoyhtiön osakkeiden käyvän arvon ja merkintähinnan erotusta, ei ollut tytäryhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen meno.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006-2008. Äänestys 4-2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §
KUMOTTU KHO 9.5.07 T 1194 VUOSIK.