KVL:2006/70

Antopäivä
8.11.2006
Diaarinumero
1422/80/2006
elinkeinotulon verotus, eurooppayhtiö, eta-alue, sulautuminen

Suomalainen A Oy aikoi sulautua yhdessä sisaryhtiöidensä kanssa islantilaiseen emoyhtiöönsä, joka sulautumisessa muuttui eurooppayhtiön säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001 tarkoitetuksi eurooppayhtiöksi (SE). Syntyvän eurooppayhtiön sääntömääräinen kotipaikka tuli sijaitsemaan Islannissa. Sulautumisessa A Oy:n kaikki varat ja velat jäivät liittymään eurooppayhtiön Suomeen muodostuvaan kiinteään toimipaikkaan. Sulautumiseen voitiin soveltaa EVL 52 a – 52 b §:n jatkuvuusperiaatetta.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 2 mom, 52 a §, 52 b § ja 52 e § 1 mom
Tuloverolaki 8 a § 1 mom
LAINVOIMAINEN