Avainsanat:

KVL:2007/35

Antopäivä
29.8.2007
Diaarinumero
1060/80/2006
arvonlisävero, arvopaperinvälitys, välityspalkkio

Yhtiö harjoitti liiketoimintanaan pääomanhankintaa mm. pienehköihin kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Yhtiön tarjoama palvelu jakautui kolmeen vaiheeseen: pääomanhankinta kasvupotentiaalia omaavaan yritykseen, kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittäminen ja kohdeyhtiön osakkeiden arvon kasvattaminen sekä viimeisenä kohdeyhtiön osakkeiden myynti.

Yhtiö veloitti toimintakokonaisuudesta kolmenlaisia palkkioita. Hakemuksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa perittiin ostettavalta yhtiöltä arvonlisäverollisia palkkioita ja matkakuluja sekä ostajalta arvonlisäverottomia rahoituksenjärjestelykuluja (ns. strukturointipalkkio). Kohdeyhtiön omistuksen ja kehittämisen aikana perittiin kohdeyhtiöltä arvonlisäverollisia ns. management fee –veloituksia. Osakekaupan toteutuessa perittiin sijoittajilta eli osakkeiden myyjiltä tai joissain tapauksissa ostajalta osakkeiden kauppahintaan sidottu prosentuaalinen palkkio.

Toimintakokonaisuuden oli, ottaen huomioon eri vaiheita koskevat erilaiset sopimukset, katsottava arvonlisäverotuksessa muodostuvan erillisistä osapalveluista. Yhtiön osakekaupan toteuttamiseksi suorittamia välitystoimia ja välityspalkkion arvonlisäverokohtelua oli arvioitava omana kokonaisuutenaan. Osakkeiden myyntitilanteessa yhtiö mm. etsi ostajaehdokkaat, neuvotteli sijoittajien kanssa sopivasta myyntiajankohdasta, tarjosi räätälöidysti osakkeita ostettavaksi, laati kohdeyhtiöstä myyntiesitteen, laati ostajaehdokkaan kanssa ns. letter of intent –asiakirjan, järjesti tarjouksen tekijälle mahdollisuuden ns. due diligence –tutkimuksen tekemiseen, järjesti kauppojen toteutumisen ja laati kauppakirjat joko itse tai teettäen ne ulkopuolisilla sekä huolehti kauppahinnan tilityksistä. Osakekaupan toteutumisen yhteydessä maksettava välityspalkkio oli katsottava korvaukseksi näistä edellä mainituista palveluista, joilla yhtiö saattoi arvopaperikaupan osapuolet yhteen osakekaupan tekemiseksi ja järjesti kauppojen toteutumisen. Kuvattua palvelua oli pidettävä arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja arvonlisäverolain 42 § 1 momentin 6 kohdan sekä 3 momentin tarkoittamana arvopaperinvälityksenä. Yhtiön ei siten ollut suoritettava arvonlisäveroa välityspalkkiosta.
Ennakkoratkaisu ajalle 29.8.2007 – 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 1 §, 17 §, 18 §, 41 §, 42 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 (1)(f) artikla
LAINVOIMAINEN