Avainsanat:

KVL:2006/34

Antopäivä
10.5.2006
Diaarinumero
438/80/2006
arvonlisävero, veron suorittamisvelvollisuus, liiketoimintasiirto

Yhtiö myi kuljetusliiketoiminnan koneet ja laitteet verollista vuokraustoiminnan harjoittamista varten perustamalleen yhtiölle. Kuljetuskaluston lisäksi kaupassa siirtyivät kaluston huoltosopimukset ja kalustosta vastannut työntekijä. Liiketoimintaa jatkettiin samoissa tiloissa ja samalla kalustolla kuin aikaisemmin. Perustettavan yhtiön toimitusjohtajaksi tuli emoyhtiön talouspäällikkö. Kysymys oli arvonlisäverolain 19 a §:ssä tarkoitetusta liikkeen osan luovutuksesta liiketoiminnan jatkajalle. Sillä seikalla, ettei liikkeen osan jatkaja käyttänyt saamiaan tavaroita juuri vastaavassa toiminnassa kuin missä ne olivat olleet luovuttajan käytössä, ei ollut asiassa merkitystä.
Ennakkoratkaisu ajalle 10.5.2006 – 31.12.2007.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 19 a § ja 112 § Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 5 artiklan 8 alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-497/01 (Zita Modes Sarl)
LAINVOIMAINEN