KVL:2007/26

Antopäivä
13.6.2007
Diaarinumero
660/80/2007
henkilökohtaisen tulon verotus, velan korko, korkokattosopimus

Hakijan oli tarkoitus ottaa pankista tuloverolain 58 §:ssä tarkoitettu asuntovelka tai tulon hankkimiseen kohdistuva velka. Velan korko oli sidottu euribor –korkoon, johon lisättiin pankin marginaali. Velkakirja sisälsi korkokattosopimuksen eli velalle oli sovittu enimmäiskorko tietylle ajalle. Tältä ajalta pankin marginaali oli korkeampi kuin muulta laina-ajalta. Korkokattosopimuksesta ei suoritettu erillistä korvausta pankille. Velan korko katsottiin kokonaisuudessaan tuloverolain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi vähennyskelpoiseksi koroksi.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008. (vrt. KVL 89/2000)

Tuloverolaki 58 § 1 mom
LAINVOIMAINEN