KVL:2005/56

Antopäivä
31.8.2005
Diaarinumero
764/80/2005
henkilökohtaisen tulon verotus, virkistys- ja harrastustoiminta, kulttuuriseteli

Työnantajan henkilökunnalleen kustantamaa mahdollisuutta käyttää ns. kulttuuriseteliä maksuvälineenä erilaisissa kulttuurilaitoksissa ja –tapahtumissa ei pidetty tuloverolain 69 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna työnantajan järjestämänä verovapaana virkistys- ja harrastustoimintana. Työntekijän saama etu oli tuloverolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalaista ansiotuloa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Tuloverolaki 61 § 2 mom ja 69 § 1 mom 4 kohta
EI MUUTOSTA KHO 14.2.06 T 278