Avainsanat:

KVL:2008/66

Antopäivä
3.12.2008
Diaarinumero
1082/80/2008
arvonlisävero, verovelvollisuus, palvelun myynti projektimuodossa, vastike, tuet ja avustukse

A Oy myi projektimuodossa kunnille palveluja. A Oy:llä ja kunnilla oli erillinen ostopalvelusopimus tai projektikohtainen sopimus kulloinkin kysymyksessä olevien palveluiden luovuttamisesta kunnille. Kun projektin tilaajana oli kunta, A Oy:n katsottiin myyvän palvelua kunnille ja veloittavan näistä palveluista osapuolten sopiman vastikkeen. Kuntien maksamissa suorituksissa ei siten ollut kysymys verottomista tuista vaan verollisista vastikkeista. A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa kunnilta perimistään vastikkeista.
Ennakkoratkaisu ajalle 3.12.2008 - 31.12.2009.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 73 § 1 mom ja 79 § 1 mom
LAINVOIMAINEN