Avainsanat:

KVL:2006/74

Antopäivä
15.11.2006
Diaarinumero
877/80/2006
arvonlisävero, rahoituspalvelun myynti, pre paid -liittymä, veron peruste

Pre paid -liittymään sisältyvän puheajan ja latauslipukkeiden myynti jälleenmyyjälle oli arvonlisäverolain 42 §:ssä tarkoitettua rahoituspalvelun myyntiä, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa.

Tele- ja sisältöpalvelujen myynnistä suoritettavan veron peruste oli hinta, jonka kuluttaja maksaa palvelusta eli pre paid -liittymän tai latauslipukkeen nimellisarvo. Jos kuluttaja-asiakkaan osoitetaan maksaneen telepalvelusta nimellisarvoa alemman hinnan, veron perusteeksi katsottiin asiakkaan tosiasiallisesti maksama hinta. Veron perusteesta ei voitu vähentää verottoman maksuvälineen myyntiin liittyviä eriä.
Ennakkoratkaisu ajalle 15.11.2006-31.12.2007. Äänestys 7-1.

Arvonlisäverolaki 41 §, 42 § 1 mom 4 kohta ja 73 § 1 mom
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta ja 13 artiklan B alakohdan d alakohdan 3 kohta
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 21.2.08 T 298 VUOSIK.