Avainsanat:

KVL:2008/5

Antopäivä
20.2.2008
Diaarinumero
1415/80/2007
arvonlisäverotus, luotonhallintapalvelu, liiketoimintasiirto

X oli myynyt osamaksusopimuksiin perustuvat saatavansa A Oy:lle, ja jatkoi myynnin jälkeen myöntämiensä luottojen hallinnointia myymällä A Oy:lle luottojen hallinnointipalveluja. X:n oikeus myydä verotonta luotonhallintapalvelua perustui siihen, että se oli ollut kysymyksessä olevien luottojen luotonantaja.

X:llä oli tarkoitus siirtää koko liiketoimintansa B Oy:lle, jolle siirtyisi myös luottojen hallinnointipalvelutoiminta. Siirto on AVL 19 a §:ssä tarkoitettu liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva luovutus siltä osin kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Luotonhallinta on AVL 42 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan verotonta vain luotonantajan harjoittamana. B Oy:n harjoittamana luotonhallintapalvelun myynti A Oy:lle olisi arvonlisäverollista. Tämän vuoksi B Oy:n voitiin katsoa hankkivan luotonhallintapalvelun AVL 19 a §:ssä tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen ja luovutukseen voitiin soveltaa mainittua lainkohtaa. Koska B Oy:stä tuli toteutettavan yritysjärjestelyn myötä näiden palvelujen osalta X:n seuraaja ja koska luotonhallintapalvelun myynnin verokohtelun tuli tällöin olla samanlainen kuin jos luotonhallintapalvelu olisi edelleen X:n hallussa, B Oy voi myydä X:n liiketoiminnan jatkajana luotonhallintapalvelua A Oy:lle verottomana.
Ennakkoratkaisu ajalle 20.2.2008 - 31.12.2009.

Arvonlisäverolaki 19 a § 1 mom ja 3-4 mom, 41 § ja 42 § 1 mom 3 kohta
LAINVOIMAINEN