KVL:2008/46

Antopäivä
27.8.2008
Diaarinumero
779/80/2008
henkilökohtaisen tulon verotus, maatalouden tulon verotus, korkokattomaksu

Maa- ja metsätaloutta harjoittava A aikoi ottaa maatalouden tulon hankkimiseen kohdistuvan velan pankista. Velan korko oli sidottu euriborkorkoon. Velkaan liitettiin määräaikainen korkokattosopimus, jonka mukaan velan korko ei tiettynä aikana nouse viitekoron muutoksista huolimatta yli sovitun ylärajan. A maksoi tästä korkokattosopimuksesta velan noston yhteydessä pankille erillisen korkokattomaksun. A sai vähentää korkokattomaksun maatalouden tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneena menona.

A aikoi ottaa vastaavanlaisin ehdoin myös lainan, joka tuli kohdistumaan vuokralle annettavan sijoitusasunnon hankintaan. A sai vähentää korkokattomaksun pääomatuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneena menona.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 – 2009.

Maatilatalouden tuloverolaki 4 § 1 mom
Tuloverolaki 54 § 1 mom
LAINVOIMAINEN