KVL:2007/27

Antopäivä
13.6.2007
Diaarinumero
546/80/2007
elinkeinotulon verotus, yritysmuodon muutos, osakeyhtiön muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

Osakeyhtiö oli tarkoitus muuttaa kommandiittiyhtiöksi osakeyhtiölain 19 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti ja kommandiittiyhtiön oli tarkoitus tämän jälkeen jatkaa osakeyhtiön toimintaa. Kun osakeyhtiön muuttaminen kommandiittiyhtiöksi ei kuulu tuloverolain 24 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa mainittuihin toimintamuodon muutoksiin eikä sitä voida pitää momentin 6 kohdan mukaisesti niihin rinnastettavana tapauksena, osakeyhtiön katsottiin purkautuvan verotuksessa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008.

Tuloverolaki 24 § 1 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 51 d §
EI MUUTOSTA KHO 17.1.08 T 55