KVL:2008/57

Antopäivä
1.10.2008
Diaarinumero
962/80/2008
elinkeinotulon verotus, ruotsalainen konserniavustus, kiinteä toimipaikka

A Oy:n Ruotsissa kiinteänä toimipaikkana verotettava sivuliike tuli saamaan ruotsalaiselta tytär-, emo- tai muulta konserniyhtiöltä Ruotsin verolainsäädännön mukaisen konserniavustuksen. Ruotsin konserniavustusjärjestelmä ei edellytä reaalista rahasuoritusta. Hakemuksessa tarkoitettu konserniavustus aiottiin kirjata A Oy:n ja sen sivuliikkeen kirjanpidossa yhtiön omaa pääomaa lisääväksi saamiseksi.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan veronalaisen elinkeinotulon käsite on laaja. Hakemuksen olosuhteissa, kun otettiin huomioon myös mainitun erän kirjanpitokäsittely, kysymys ei ollut pääomansijoituksesta, voitonjaosta tai muullakaan perusteella verovapaasta suorituksesta. Kyseessä oli näin ollen A Oy:n verotuksessa veronalainen tulo. Sillä, että erää ei pidetä Suomen verolainsäädännön mukaisena konserniavustuksena, ei ollut merkitystä arvioitaessa sen veronalaisuutta.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2008. Äänestys 6–1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4
Tuloverolaki 9 § 1 mom 1 kohta
Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 art
KUMOTTU, POISTETTU KHO 27.10.2009 T 2629