Avainsanat:

KVL:2008/43

Antopäivä
27.8.2008
Diaarinumero
642/80/2008
arvonlisävero, vähennysoikeus, vahingoittuneet ajoneuvot

Vakuutusyhtiö oli lunastanut liikenteessä vaurioituneen vakuutetun ajoneuvon senhetkisestä arvostaan. Yhtiölle oli syntynyt hinaus-, varastointi- ja siirtokustannuksia. Yhtiö oli myynyt ajoneuvot edelleen. Myyntihinta oli määräytynyt vahinkotarkastajan arvion mukaan ja myyntihinta oli ollut sama kuin ostohinta. Jos yhtiö oli korjannut ajoneuvon, hintaan oli lisätty osien ja työn arvo sekä mahdollinen voittolisä.

Yhtiön toiminta oli jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja tapahtui kilpailutilanteessa. Vaikka yhtiön toiminta oli huonosti tuottavaa ja jopa tappiollista, yhtiö harjoitti vahingoittuneiden ajoneuvojen myyntiä liiketoiminnan muodossa.

Tavaroiden ja palvelujen myynti on lähtökohtaisesti verollista ja verottomuudet ovat poikkeuksia, joista on erikseen säädetty arvonlisäverolaissa. Vahingoittuneiden ajoneuvojen myyntiä ei ole säädetty verottomaksi. Yhtiön oli siten suoritettava veroa vahingoittuneiden ajoneuvojen myynnistä ja sillä oli oikeus vähentää tuota verollista toimintaa varten toisilta verovelvollisilta ostamistaan tavaroista ja palveluista suoritettava vero lain yleisten sääntöjen mukaan.
Ennakkoratkaisu ajalle 27.8.2008 - 31.12.2009.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 44 § ja 102 § 1 ja 2 mom
MUUTETTU KHO 16.6.09 T 1556