Avainsanat:

KVL:2007/57

Antopäivä
12.12.2007
Diaarinumero
1161/2007
arvonlisävero, rahoituspalvelu, pääomasijoitustoiminta, sijoitusrahasto, hallinnointipalvelu

A Ky oli pääomasijoitusrahasto, jonka tarkoituksena oli muodostaa, säilyttää ja hallita sijoitussalkkua, jonka muodostivat oman pääoman ehtoiset sijoitukset. B Oy hallinnoi A Ky:tä ja hyväksyi sijoittajat A Ky:n äänettömiksi yhtiömiehiksi. B Oy myös päätti A Ky:n sijoitusten tekemisestä tämän investointipolitiikan mukaisesti. B Oy:llä ei ollut toiminnan alkuvaiheessa omia työntekijöitä, vaan B Oy osti tarvittavat A Ky:n hallinnointiin liittyvät palvelut C Oy:ltä silloin, kun sijoituskohteet olivat Suomeen sijoittuneita yhtiöitä ja D GmbH:lta, kun sijoituskohteet olivat Saksaan sijoittuneita yhtiöitä. D GmbH:lla ei ollut Suomessa arvonlisäverolaissa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa eikä se ollut rekisteröitynyt täällä arvonlisäverovelvolliseksi.

A Ky:n tarkoituksena oli antaa yhtiömiehilleen eli sijoittajille mahdollisuus osallistua sijoitustoimintaan, jossa pääomasijoittamiseen liittyvä riski oli hajautettu rahaston kautta. Sijoitusaika oli viisi vuotta ja hallinnointiyhtiö B Oy valitsi sijoittajat A Ky:n äänettömiksi yhtiömiehiksi. A Ky:tä oli pidettävä suljettuna rahastona, jollainen voi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc ja The Association of Investment Trust Companies) perusteella sisältyä käsitteeseen erityiset sijoitusrahastot. Kun huomioitiin verotuksen neutraalisuuden periaate sekä A Ky:n harjoittaman pääomasijoitustoiminnan direktiivin mukainen tarkoitus, A Ky:tä oli pidettävä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta direktiivissä tarkoitettuna erityisenä sijoitusrahastona.

B Oy:n suorittamat hallinnointipalvelut olivat luonteeltaan tunnusomaisia sijoitusrahaston hallinnointiin kuuluvia toimintoja. Kun B Oy hoiti kokonaisuudessaan A Ky:n hallinnoinnin, sen harjoittama toiminta muodosti A Ky:n kannalta erillisen kokonaisuuden, joka oli erityinen ja olennainen osa sijoitusrahaston verottomasta toiminnasta. Koska B Oy:llä ei ollut omaa henkilökuntaa, vaan se osti hallinnointipalvelut joko C Oy:ltä tai D GmbH:lta, myös näiden yhtiöiden myymät palvelut muodostivat erillisen sekä erityisen ja olennaisen osan sijoitusrahaston verottomasta toiminnasta. B Oy:n ei ollut siten suoritettava arvonlisäveroa D GmbH:lta ostamistaan palveluista arvonlisäverolain 9 §:n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännön nojalla. Ratkaisun kannalta ei ollut merkitystä, ostiko palvelut B Oy vai B Oy:n, A Ky:n ja C Oy:n muodostama verovelvollisuusryhmä.
Ennakkoratkaisu ajalle 12.12.2007 – 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 9 § 1 mom, 41 § ja 42 § 1 mom 6 kohta
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 135 artiklan 1. kohdan f ja g alakohdat
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 28.6.2007 antama päätös asiassa C-3636/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc ja The Association of Investment Trust Companies)
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 4.5.2006 antama päätös asiassa C-169/04 (Abbey National plc ja Inscape Investment Fund)
LAINVOIMAINEN