Avainsanat:

KVL:2008/12

Antopäivä
12.3.2008
Diaarinumero
1939/80/2007
arvonlisävero, kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, pysäköintitoiminta, vähennysoikeus

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön suorassa hallinnassa oli pysäköintihalli, josta sen tarkoitus oli luovuttaa maksua vastaan pysäköintioikeuksia lyhytaikaista pysäköintiä varten. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiön tarkoitus oli luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia osakkaansa vuokralaisille näiden työntekijöiden käyttöön. Osakkaan vuokralainen maksaisi korvauksen pysäköintioikeuksien luovuttamisesta kiinteistöosakeyhtiölle. Kiinteistöosakeyhtiön oli tarkoitus luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia myös osakkaan työntekijöille, jotka maksaisivat pysäköinnin suoraan kiinteistöosakeyhtiölle. Pitkäaikaisten pysäköintioikeuksien käytössä olevat paikat olisivat iltaisin ja viikonloppuisin julkisessa käytössä.

Pysäköintitilojen ja liikehuoneistojen vuokraukset osakkaan vuokralaisille muodostivat vuokralaisten kannalta yhden toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Pelkästään sillä seikalla, että vuokrat suoritettaisiin erikseen kiinteistöosakeyhtiölle ja osakkaalle, ei ollut merkitystä toiminnan verollisuutta arvioitaessa. Myös osakkaan käytössä olleet liikehuoneistot ja työntekijöille vuokratut pysäköintipaikat muodostivat tilojen käytön kannalta toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaaltaan vuokraamat pysäköintipaikat asunto-osakeyhtiön omistamista tiloista olivat verrattavissa kiinteistöosakeyhtiön hallitsemiin pysäköintipaikkoihin. Sillä seikalla, että pitkäaikaiset pysäköintipaikat olivat kaikkien pysäköintipaikkaa tarvitsevien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin, ei ollut merkitystä.

Kiinteistöosakeyhtiön lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli verollista pysäköintitoimintaa. Pitkäaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen osakkaan vuokralaisten työntekijöille sekä osakkaan työntekijöille oli kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamista, josta ei tullut suorittaa veroa. Kiinteistöosakeyhtiö sai vähentää pysäköintitiloihin kohdistuviin uudisrakennus- ja peruskorjauskustannuksiin sekä pysäköintitoimintaa varten vuokraamiensa tilojen kustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista sen osuuden, joka oli kohdistunut verolliseen pysäköintitoimintaan.
Ennakkoratkaisu ajalle 12.3.2008-31.12.2009.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 27 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 5 kohta, 102 § 1 momentti 1 kohta ja 117 §
Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa 173/88 (Skatteministeriet v. Morten Henriksen)
Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn v. Skatteministeriet)
KUMOTTU KHO 5.5.09 T 1069 VUOSIK.