KVL:2008/28

Antopäivä
21.5.2008
Diaarinumero
287/80/2008
elinkeinotulon verotus, tasapoistot, ns. hyllypoisto, lisäpoisto

Kun yhtiö aikoi jättää EVL 24 §:ssä tarkoitetuista pitkävaikutteisista menoista ja EVL 37 §:ssä tarkoitetuista aineettomista oikeuksista kirjanpidossaan tekemänsä tasapoistot vähentämättä verotuksessa, yhtiö ei voinut vähentää ko. poistoja lisäpoistoina myöhempinä vuosina tehtävien tasapoistojen yhteydessä. Yhtiöllä oli kuitenkin oikeus vähentää em. poistot sinä verovuonna, jonka aikana EVL 24 §:ssä tai 37 §:ssä tarkoitettu poistoaika päättyi. Jos EVL 37 §:ssä tarkoitettu aineeton omaisuus luovutettiin tai menetettiin, tuli verotuksessa jäljellä oleva poistamaton hankintameno vähentää EVL 41 §:n mukaisesti sinä verovuonna, jonka aikana omaisuus oli luovutettu tai sen menetys todettu.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7, 24, 37, 40, 41 ja 54 §
EI MUUTOSTA KHO 19.12.08 T 3372