KVL:2007/54

Antopäivä
5.12.2007
Diaarinumero
1523/80/2007
elinkeinotulon verotus, osingonjako, ns. välitilinpäätös

A Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi. Yhtiön oli tarkoitus jakaa osinkoa osakeyhtiölakiin perustuen ajalta 1.1.2007 – 30.9.2007 laaditun ns. välitilinpäätöksen perusteella. Välitilinpäätöksen osalta oli tarkoitus toimittaa tilintarkastus ja se aiottiin vahvistaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osinkoa jaettaisiin edellä tarkoitetun 30.9.2007 laaditun välitilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen puitteissa. Näissä olosuhteissa osinkoa pidettiin yhteisömuotoisen osingonsaajan verotuksessa verovapaana tulona siten kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n 1 momentissa säädetään.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §:n 1 momentti
EI MUUTOSTA KHO 24.10.08 T 2670 VUOSIK.