KVL:2008/76

Antopäivä
17.12.2008
Diaarinumero
1978/80/2008
elinkeinotulon verotus, holdingyhtiö, pääomasijoitustoiminta, purkutappio

Pääomasijoitusrahasto omisti valtaosan A Oy:n osakkeista. A Oy oli perustettu tuotannollista toimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeiden hankkimista varten. A Oy ei itse harjoittanut aktiivista liiketoimintaa eikä sillä ollut työntekijöitä. A Oy oli ostanut B Oy:n osakkeet, minkä jälkeen B Oy oli tarkoitus purkaa.

Kun otettiin huomioon A Oy:n asema konsernissa pääomasijoitusrahaston pääosin omistamana hallinnointiyhtiönä, A Oy:n oli katsottava harjoittavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pääomasijoitustoimintaa. Sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät siten olleet mainitun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d §:n 2 momentin estämättä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 – 2009. Äänestys 4-3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 §:n 1 mom 1 kohta, 6b § ja 51 d §
KUMOTTU KHO 24.6.09 T 1620 VUOSIK.