KVL:2008/7

Antopäivä
20.2.2008
Diaarinumero
1722/80/2007
elinkeinotulon verotus, holdingyhtiö, pääomansijoitustoiminta, purkutappio

Kansainvälisen pääomarahaston omistama holdingyhtiö A Oy omisti B Oy:n, joka puolestaan omisti kaksi tuotantotoimintaa harjoittavaa yhtiötä. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa ja sen pääasiallinen tarkoitus oli ollut B Oy:n hankkiminen ja tämän hallinnointiyhtiönä toimiminen. A Oy:n omistajien oli tarkoitus luopua yhtiön omistamista sijoituskohteista niiden kehittämisen jälkeen.

Kun otettiin huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus konsernissa pääomarahaston kokonaan omistamana hallinnointiyhtiönä,A Oy katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi pääomansijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi.

B Oy oli tarkoitus purkaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Koska A Oy:tä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yhteisönä, sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät olleet mainitun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d §:n 2 momentin estämättä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 – 2009. Äänestys 5-4.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 §:n 1 mom 1 kohta, 6b § ja 51 d §
KUMOTTU, POISTETTU KHO 6.11.08 T 2787