KVL:2008/37

Antopäivä
11.6.2008
Diaarinumero
770/80/2008
henkilökohtaisen tulon verotus, sicav-rahastot, vaihto alarahastojen välillä

Hakija aikoi vaihtaa luxemburgilaisen SICAV-rahaston erään alarahaston osakkeet toisen vastaavanlaisen alarahaston osakkeisiin. Alarahastoilla oli kullakin oma osakesarjansa, jolla oli oikeus tiettyyn alarahastoon kuuluvaan varallisuuteen. Kun alarahaston osakkeita vaihdettiin toisen alarahaston osakkeisiin, vaihdossa saatujen osakkeiden oikeudet kohdistuivat eri varallisuuteen kuin aikaisemmin omistetut osakkeet. Vaihtoa oli pidettävä tuloverolain 45 §:ssä tarkoitettuna luovutuksena, johon sovellettiin tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Kyseistä luovutusta ei voitu rinnastaa osakkeen muuntamiseen toisenlajiseksi osakkeeksi.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Tuloverolaki 45 § 1 mom ja 46 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 27.4.09 T 1010