KVL:2008/36

Antopäivä
11.6.2008
Diaarinumero
553/80/2008
henkilökohtaisen tulo verotus, osakkeiden sijoitus osakeyhtiöö, luovutushinta, etuyhteystoimi

Hakijana olleet henkilöt omistivat A Oy:n osakkeet. Hakijat perustivat kukin osakeyhtiön, jonka kaikki osakkeet perustaja merkitsi. Tämän jälkeen hakijoiden oli tarkoitus myydä omistamansa A Oy:n osakkeet perustamalleen uudelle yhtiölle käyvän arvon alittavaan hintaan. Näiden alihintaisten luovutusten katsottiin olevan apporttiin verrattavia sijoituksia, joita käsiteltiin verotuksessa luovutuksina. Osakeyhtiöön näin sijoitetun omaisuuden luovutushinnaksi verotuksessa luettiin mainitun omaisuuden käypä arvo luovutushetkellä.

Kun kysymys oli henkilöosakkaan ja yhtiön välisistä luovutuksista, joihin osakkaan verotuksessa sovellettiin tuloverolain säännöksiä, ei luovutuksia pidetty verotusmenettelystä annetun lain 31 §:ssä tarkoitettuina liiketoimina. Edellä mainittu säännös ei siten tullut sovellettavaksi hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Tuloverolaki 45 § 1 mom ja 46 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 25.6.09 T 1634 VUOSIK.