Avainsanat:

KVL:2009/69

Antopäivä
25.11.2009
Diaarinumero
807/80/2009
arvonlisävero, tekijänoikeuksien hallinnointipalvelut, tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt osakeyhtiö X Oy harjoitti musiikkiteosten oikeuksien lisensointia säveltäjien ja sanoittajien puolesta esimerkiksi mainoksiin, elokuviin ja näyttämömusiikkiteoksiin. Musiikkiteosten tekijät olivat sopimuksin valtuuttaneet X Oy lisensoimaan teosten käyttöoikeuksia käyttäjille edellä mainittuihin tarkoituksiin. X Oy peri lisensoimiensa oikeuksien osalta kaikki käyttökorvaukset musiikin käyttäjätaholta ja tilitti sopimuksen edellyttämän osuuden kunkin teoksen tekijöille. Osassa tapauksia X Oy varmisti lisäksi ennakkoon, että tekijä hyväksyy teoksensa käytön kyseisessä yhteydessä. X Oy veloitti lisensointikorvauksen asiakkaalta ja tilitti korvauksen omalla osuudellaan vähennettynä edelleen tekijälle.

Kun X Oy myönsi käyttäjille käyttöoikeuksia edustamiensa tekijänoikeuden haltijoiden teosten käyttöön, keräsi korvauksia tekijänoikeuden haltijoille tapahtuvaa tilitystä varten ja hoiti korvausten tilityksiä, X Oy:n oli kuvatuissa olosuhteissa katsottava tarjoavan tekijänoikeuden haltijoille tekijänoikeuksien hallinnointipalveluita. Yhtiötä oli näiden toimintojen osalta pidettävä arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentissa (758/2008) tarkoitettuna tekijänoikeuden haltijoita edustavana järjestönä. Merkitystä ei ollut sillä, että yhtiö ei ollut rekisteröity yhdistys vaan osakeyhtiömuotoinen yhteisö. X Oy:n oli käsiteltävä hakemuksessa yksilöidyistä palveluistaan saamat korvaukset arvonlisäverollisena myyntinään, ja näistä yhtiön saamista korvauksista oli suoritettava arvonlisäveroa alennetun verokannan mukaisesti arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 11 kohdan (758/2008) nojalla.
Ennakkoratkaisu ajalle 25.11.2009 - 31.12.2010.

Arvonlisäverolaki (758/2008) 45 § 1 mom 3-5 kohdat, 45 § 3 mom ja 85 a § 1 mom 11 kohta
LAINVOIMAINEN