KVL:2009/39

Antopäivä
27.5.2009
Diaarinumero
567/80/2009
elinkeinotulon verotus, osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, kiinteistö

A Oy harjoitti eräiden LVI-alan tuotteiden valmistusta, kauppaa, maahantuontia ja vientiä sekä näiden laitteistojen asennusta ja huoltoa. Yhtiö omisti toiminnassaan käytettävän kiinteistön, jolla sijaitsi teollisuushalli. A Oy:n oli tarkoitus siirtää kiinteistö perustettavalle yhtiölle siten, että A Oy:n osakkaat saisivat vastikkeena perustettavan yhtiön uusia osakkeita.

A Oy:n harjoittaman liiketoiminnan käytössä olevan yksittäisen kiinteistön ei katsottu muodostavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitettua liiketoimintakokonaisuutta. Tämän vuoksi järjestelyyn ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä.

Jos A Oy vaihtoehtoisesti toteutti hakemuksessa tarkoitetun järjestelyn kokonaisjakautumisena, jossa yhtiö purkautuisi selvitysmenettelyttä siten, että kaikki sen varat ja velat siirtyisivät kahdelle uudelle osakeyhtiölle, joista toiseen siirtyisi yhtiön kiinteistöliiketoiminta ja toiseen muu liiketoiminta, järjestelyyn sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n kokonaisjakautumista koskevia säännöksiä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja 2010.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c §
EI MUUTOSTA KHO 23.2.2010 T 323