KVL:2006/76

Antopäivä
29.11.2006
Diaarinumero
1539/80/2006
elinkeinotulon verotus, osingon käsite, sicav-yhtiö, verosopimuksen soveltaminen

A Oy sai voitonjakoa luxemburgilaisesta vaihtuvapääomaisesta yhtiöstä (SICAV-yhtiö). SICAV-yhtiön sijoittajille maksamia suorituksia pidettiin Luxemburgissa osinkoina, mutta erityissäännöksen nojalla niistä ei peritty lähdeveroa. A Oy:n saamaan erään tuli soveltaa Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen osinkoartiklaa, jonka mukaan erää voitiin verottaa Suomessa. Tämän verotusoikeuden jakamista koskevan säännöksen estämättä tuli tuloerän luonne verotuksessa ratkaista Suomen sisäisen lainsäädännön perusteella. SICAV-yhtiön katsottiin eroavan oikeudelliselta luonteeltaan siinä määrin osakeyhtiöstä, ettei SICAV-yhtiön voitonjakoon voitu soveltaa Suomessa osingon verotusta koskevia säännöksiä. A Oy:n saama voitto-osuus oli yhtiön veronalaista tuloa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006 ja 2007.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §
Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 18/1983) 3 artiklan 1 kappaleen c ja d kohta, 4 artiklan 1 kappale ja 10 artiklan 1, 2 ja 3 kappale
KUMOTTU KHO 12.3.10 T 470