KVL:2010/4

Antopäivä
17.2.2010
Diaarinumero
A2/8210/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, vuokratyöntekijä, työmatka, verovapaa päiväraha

Tarjoilijana työskentelevä A oli henkilöstövuokrausta harjoittavan X Oy:n palveluksessa. X Oy:n toimitilat sijaitsivat V:n kaupungissa, jossa myös A asui. A ei työskennellyt lainkaan työnantajansa toimitiloissa, vaan hänen työskentelynsä tapahtui pelkästään työvoimaa tarvitsevien yritysten tiloissa.

A:n työnantajan X Oy:n sekä Y Oy:n välisen sopimuksen perusteella A työskenteli 22.2.- 18.4.2010 Y Oy:n tiloissa K:n kaupungissa sijaitsevassa hiihtokeskuksessa, joka sijaitsi yli 100 kilometrin etäisyydellä A:n asunnolta. Työskentelynsä ajan A yöpyi majoitustiloissa hiihtokeskuksessa. A:n työskentelyä K:n kaupungissa pidettiin tuloverolain 72 §:n 2 momentissa tarkoitettuna työmatkana, jolta voitiin maksaa tuloverolain 71 §:n 1 momentissa ja verohallituksen päätöksessä (10.12.2009/1087)tarkoitettuja verovapaita matkakustannusten korvauksia. A:n työskentely K:n kaupungissa ei tuloverolain 72 b §:n 3 momentin nojalla muodostanut hänelle varsinaista työpaikkaa Y Oy:n tiloihin.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2010. Äänestys 4-4.

Tuloverolaki 71 § 1 mom, 72 §, 72 b § ja 73 §
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010 (10.12.2009/1087)
KUMOTTU, POISTETTU KHO 20.12.2010 T 3813