KVL:2009/65

Antopäivä
11.11.2009
Diaarinumero
A3/8210/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, kotitalousvähennys, muuttopalvelu

A aikoi muuttaa uuteen asuntoon ja hän oli tilannut X Oy:ltä muuttoon liittyvät työt kokonaispalveluna. X Oy:n esittämässä laskussa oli eritelty A:n muuton yhteydessä tilaamat palvelut erillisesti hinnoiteltuina työsuoritteina. A:n X Oy:ltä tilaamista palveluista pidettiin kotitalousvähennykseen oikeuttavana tavanomaisena kotitaloustyönä A:n vanhan ja uuden asunnon siivoamista sekä uusien huonekalujen kokoamista. Televisioiden, dvd-soittimien, digiboksien ja tietokoneiden käyttökuntoon asennusta pidettiin kotitalousvähennykseen oikeuttavana tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennustyönä.

A:n X Oy:ltä tilaamia muuttotavaroiden pakkauspalveluita, vanhojen huonekalujen purku- ja kokoamispalveluita sekä muuttotavaroiden kanto- ja kuljetuspalveluita pidettiin muuttotyönä, joka ei ole luonteeltaan tavanomaista kotitaloustyötä tai muutakaan kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2009.

Tuloverolaki 127a § 1 mom ja 2 mom
LAINVOIMAINEN