Avainsanat:

KVL:2009/70

Antopäivä
25.11.2009
Diaarinumero
A4/8210/2009
arvonlisävero, veron peruste, autovero, läpikulkuerä

Yhtiö harjoitti moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa. Yhtiö sopi ostajan kanssa, että kauppahinta maksettiin vasta muutaman päivän kuluttua ajoneuvon luovuttamisesta. Tällöin yhtiö myyntitilanteessa rekisteröi ajoneuvorekisteriin itsensä omistuksenpidätysehdon perusteella ajoneuvon omistajaksi ja ajoneuvon ostajan sen haltijaksi. Mikäli ajoneuvon haltijaksi rekisteröity ostaja oli autoverolain 4 §:n 1 momentin mukaan velvollinen suorittamaan autoveron, yhtiön ostajan sijasta suorittamaa ja tältä veloittamaa autoveroa ei ollut arvonlisäverotuksessa pidettävä osana yhtiön ajoneuvon myynnistä perimää vastiketta. Kysymyksessä oli läpikulkuerän luonteinen maksu, jota ei luettu myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen. Päätöksellä ei otettu kantaa autoverolain 4 §:n tulkintaan.
Ennakkoratkaisu ajalle 25.11.2009 - 31.12.2010.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 73 § 1 ja 2 mom
LAINVOIMAINEN