KVL:2006/2

Antopäivä
25.1.2006
Diaarinumero
1640/80/2005
elinkeinotulon verotus, lähdevero, osinkotulo, sicav-yhtiö

A Oy oli Luxemburgin lainsäädännön mukaan perustetun vaihtuvapääomaisen SICAV-sijoitusyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Kun SICAV-yhtiötä ei mainita emo-tytäryhtiödirektiivin liitteen luettelossa eikä SICAV-yhtiö maksa Luxemburgin lain mukaan yhteisöveroa, sitä ei pidetty emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuna yhtiönä. A Oy:n yhtiölle maksama osinko ei ollut lähdeverolain 3 §:n 5 momentissa tarkoitettua lähdeverosta vapaata osinkoa.

Sicav-yhtiön katsottiin yhtiömuotona olevan lähinnä verrattavissa suomalaiseen osakeyhtiöön. Yhtiömuotoihin liittyvien eroavuuksien johdosta Sicav-yhtiötä ja suomalaista osakeyhtiötä ei kuitenkaan pidetty toisiinsa nähden siten vertailukelpoisina, että EY:n perustamissopimuksen vapausoikeuksia koskeva sääntely olisi estänyt A OY:n maksamaan osinkoon kohdistuvan lähdeverotuksen. Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Tuloverolaki 9 § 1 mom 2 kohta, 10 § 6 kohta
Lähdeverolaki 3 § 1 ja 5 mom, 8
KUMOTTU KHO 12.3.10 T 469 VUOSIK.