KVL:2009/7

Antopäivä
11.2.2009
Diaarinumero
2201/80/2008
elinkeinotulon verotus, holdingyhtiö, pääomasijoitustoiminta, purkutappio

Pääomasijoitusrahastojen pääosin omistama A Oy oli perustettu vuonna 2006. Sen perustamisen pääasiallinen tarkoitus oli ollut operatiivista toimintaa harjoittavien yhtiöiden hankkiminen ja näiden hallinnointiyhtiönä toimiminen. A Oy omisti Suomessa B Oy:n ja C Oy:n, jotka harjoittivat eräiden hyödykkeiden myynti- ja jakelutoimintaa. A Oy omisti myös ruotsalaisen D AB:n, joka toimi Ruotsissa vastaavanlaista myynti- ja jakelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden holdingyhtiönä.

A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa, mutta yhtiö oli muun ohessa osallistunut konsernin laajentamiseen rahoittamalla konsernin ulkopuolisella rahoituksella uusien operatiivisten yhtiöiden hankkimista konserniin. Yhtiöllä oli neljä työntekijää.

Kun otettiin huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus pääomasijoitusrahastojen pääosin omistamassa konsernikokonaisuudessa, yhtiön katsottiin harjoittavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pääomasijoitustoimintaa. Sen omistamat B Oy:n ja C Oy:n osakkeet eivät siten olleet mainitun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n tai C Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d §:n 2 momentin estämättä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2009 – 2010.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 §:n 1 mom 1 kohta, 6 §:n 1 mom 1 kohta, 6b §, 8 §:n 1 mom 2 kohta, 42 §:n 2 mom ja 51 d §
EI MUUTOSTA KHO 26.2.10 T 350 VUOSIK.