Avainsanat:

KVL:2010/67

Antopäivä
15.12.2010
Diaarinumero
A49/8210/2010
arvonlisävero, marginaaliverotusmenettely, käytetty auto

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa harjoittava yhtiö osti käytettyjä henkilö- ja pakettiautoja verottomana. Yhtiö vuokrasi näitä autoja eripituisiksi vuokra-ajoiksi ennen niiden edelleen myyntiä. Vuokra-aika saattoi olla jopa muutaman vuoden mittainen. Kun yhtiön ainakin toissijaisena tarkoituksena oli myydä hankkimansa käytetyt henkilö- ja pakettiautot edelleen, yhtiötä oli pidettävä verovelvollisena jälleenmyyjänä, vaikka se käytti autoja ennen niiden myyntiä verollisessa vuokrausliiketoiminnassaan. Vuokra-ajan pituudella ei ollut asiassa merkitystä. Yhtiö voi siten soveltaa arvonlisäverolain 79 a §:n mukaista marginaaliverotusmenettelyä vuokrausliiketoiminnan käytössä olleiden käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen edelleen myyntiin. Ennakkoratkaisu ajalle 15.12.2010 - 31.12.2011.

Oikeusohjeet
Arvonlisäverolaki 79 a §
Neuvoston direktiivi 2006/112/ EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 311 artikla 1. Kohta 5 alakohta, 314 artikla ja 315 artikla
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 8.12.2005 antama päätös asiassa C-280/04 (Jyske Finans)
LAINVOIMAINEN