Avainsanat:

KVL:2010/6

Antopäivä
10.3.2010
Diaarinumero
A16/8210/2009
arvonlisävero, yleishyödyllinen yhteisö, painotyö, sähköinen jäsenlehti

Yhtiö myi yleishyödylliselle yhteisölle palvelua, joka mahdollisti jäsenlehden julkaisemisen verkossa. Verkossa julkaistava jäsenlehti toimi paperiversiona julkaistavan jäsenlehden rinnakkaisjulkaisuna ja vastasi sitä pääasiallisesti tietosisällöltään ja kuviltaan.

Painetun jäsenlehden verkkoversio ei ollut arvonlisäverotuksessa tavara vaan palvelu, joka oli painetusta lehdestä erillinen tuote. Kun otettiin huomioon, että painotyön myyntiä koskeva arvonlisäverolain 56 § oli poikkeussäännös myynnin verollisuudesta, mainittua pykälää oli sovellettava suppeasti ja yhteisön oikeuden mukaisesti. Jäsenlehden verkkoversion valmistamiseen liittyvien palvelujen myyntiä ei siten ollut pidettävä arvonlisäverolain 56 §:ssä tarkoitettuna jäsenlehden painoksen myyntinä. Mainitut palvelut eivät myöskään liittyneet niin läheisesti jäsenlehden painoksen myyntiin, että ne olisivat muodostaneet jakamattoman taloudellisen kokonaisuuden. Tämän vuoksi palvelujen ja painoksen myyntiin ei voitu soveltaa liittymisperiaatetta. Yhtiön oli siten suoritettava arvonlisäveroa verkkolehden valmistamiseen liittyvien palvelujen myynnistä.
Ennakkoratkaisu ajalle 10.3.2010 - 31.12.2011.

Arvonlisäverolaki 17 § ja 56 §
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 111 artiklan a kohta
KHO 24.8.2011/2351 Lyhyt ratkaisuseloste (poistettu)