KVL:1993/9

Antopäivä
14.1.1993
Diaarinumero
9985/11/98/92
elinkeinotulon verotus, konserniavustus, konsernisuhteen kesto

S:2.04.05.01.28

Konsernin emoyhtiö A Oy oli usean vuoden ajan omistanut B Oy:n koko osakekannan. B Oy puolestaan oli omistanut C Oy:n koko osakekannan. A Oy ja C Oy olivat liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Tilikauden 1.11.1992 - 31.10.1993 aikana A Oy:n tarkoituksena oli ostaa C Oy:n osakekanta B Oy:ltä. Kun A Oy:n ja C Oy:n välillä oli vallinnut jo ennen 31.10.1993 päättyvää tilikautta konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukainen konsernisuhde, sillä että A Oy osti edellä mainitun tilikauden aikana B Oy:ltä kaikki C Oy:n osakkeet, ei ollut konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain soveltamisen kannalta merkitystä. Näin ollen A Oy:n C Oy:lle 31.10.1993 päättyvällä tilikaudella antama avustus katsottiin konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaiseksi konserniavustukseksi.
Verovuosi_1993.

L_konserniavustuksesta_verotuksessa_2_§
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_3_§_1_mom
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_3_§_2_mom
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_7_§_1_kohta
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_7_§_2_kohta
LAINVOIMAINEN