KVL:2009/60

Antopäivä
21.10.2009
Diaarinumero
882/80/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, työmatka, kansainvälinen konserni, päiväraha ja majoittumiskorvaus

Suomalainen X Oy sekä sen saksalainen sisaryhtiö Z GmbH kuuluivat kansainväliseen teknologiakonserniin. Z GmbH oli lähettänyt palveluksessaan olevan saksalaisen insinööri A:n tilapäiselle, hieman yli 9 kuukautta kestävälle komennukselle Suomeen. A työskenteli Suomessa konsernin sisäisessä tuotekehitysprojektissa X Oy:n tiloissa. A:n työskentely Suomessa tapahtui X Oy:n johdon alaisena. A raportoi työstään sekä suomalaiselle että saksalaiselle esimiehelleen. X Oy tarjosi A:lle Suomessa asunnon ja maksoi päivärahaa. Z GmbH maksoi A:n palkan ja vastasi muistakin palkanmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista A:n työskennellessä Suomessa. A:n työsuhde saksalaiseen työnantajaan säilyi koko Suomessa työskentelyn ajan ja Suomen työkomennuksen jälkeen A palasi työskentelemään takaisin Saksaan.

A:n työskentelyä Suomessa pidettiin tuloverolain 72 §:ssä tarkoitettuna työmatkana. X Oy:n A:lle tarjoamasta asunnosta ja suorittamasta päivärahasta ei muodostunut A:lle veronalaista tuloa.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2009.

Tuloverolaki 71 § 1 mom,72 §,72a §:n 1 mom ja 73 §
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 (9.12.2008/833)
LAINVOIMAINEN