KVL:2009/59

Antopäivä
21.10.2009
Diaarinumero
871/80/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, erityinen työntekemispaikka, vuokratyöntekijä, verovapaa päiväraha

A oli toiminut vuodesta 2004 lähtien B Oy:n palveluksessa öljy- ja kaasuteollisuuden projekti-insinöörinä. A:lla oli varsinainen työpaikka työnantajayhtiö B Oy:n toimipaikassa X:n kunnassa.

A:n työnantaja B Oy oli tehnyt C Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan A työskenteli laatuinsinöörinä 27.10.2008 – 30.9.2009 C Oy:n tiloissa Y:n kunnassa. Sopimuksen mukaan A:n työtehtävät määritteli C Oy. A:n palkan tuolta ajalta maksoi B Oy, joka huolehti myös kaikista muista työnantajavelvoitteista. A kävi työssä C Oy:n tiloissa päivittäin kotoaan, joka sijaitsi noin 65 kilometrin päässä työntekemispaikasta. A:n työskentelyä C Oy:n tiloissa pidettiin tuloverolain 72 §:ssä tarkoitettuna työmatkana, jolta voitiin maksaa tuloverolain 71 §:n 1 momentissa ja verohallituksen päätöksessä (9.12.2008/833) tarkoitettuja verovapaita matkakustannusten korvauksia.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2009.

Tuloverolaki 71 § 1 mom, 72 §, 72a §:n 1 mom ja 73 §
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 (9.12.2008/833)
LAINVOIMAINEN