Avainsanat:

KVL:2009/75

Antopäivä
9.12.2009
Diaarinumero
A10/8210/2009
arvonlisävero, veron peruste, luottovakuutus, vakuutuskorvaus, palvelun myynti

Vakuutusyhtiö korvasi yhtiölle vahingot, joita yhtiölle aiheutui sen vuoksi, ettei se saanut täyttä suoritusta vakuutetuista saatavista vakuutetun vahinkotapahtuman eli maksukyvyttömyyden tai maksun viivästymisen johdosta. Koska vakuutuskorvaus maksettiin aiheutuneen vahingon vuoksi, kysymys ei ollut arvonlisäverolaissa tarkoitetusta palvelun myynnistä. Kun vakuutuskorvaus maksettiin yhtiölle aiheutuneiden luottotappioiden kattamiseksi, vakuutuskorvausta oli sen sijaan pidettävä arvonlisäverolain 78 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vähennetystä luottotappiosta kertyneenä määränä, joka tuli lisätä veron perusteeseen.
Ennakkoratkaisu ajalle 9.12.2009 - 31.12.2010.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 78 § 1 ja 2 mom
KHO 23.8.2011/2341 Lyhyt ratkaisuseloste (ei muutettu)