Verohallinnon puhelin- ja chat-palvelussa on häiriöitä.

KVL:2010/17

Antopäivä
5.5.2010
Diaarinumero
A28/8210/2009
maatilatalouden tuloverotus, nettovarallisuus, korollinen maksuaika, käteis- eli kassaperiaate

Maataloutta harjoittava A kasvatti omistamassaan sikalassa lihasikoja teuraseläimiksi. A oli ostanut kasvatettavakseen teuraseläinten hankintaa, myyntiä ja markkinointia harjoittavalta X Oy:ltä porsaita, jotka toimitettiin hänelle 24.3.2010. X Oy myönsi A:lle maksuaikaa viiden prosenttiyksikön korolla laskun eräpäivään 2.8.2010 asti. Sopimusehtojen mukaan X Oy:llä oli omistusoikeus porsaisiin siihen saakka, kunnes kauppahinta oli kokonaan maksettu. X Oy aikoi siirtää A:n kanssa solmitun sopimuksen siinä sovittuine ehtoineen samaan konserniin kuuluvalle rahoitusyhtiö Y Oy:lle. Kun X Oy:n ja A:n välisessä maksujärjestelyssä oli kysymys A:lle myönnetystä maksuajan pidentämisestä, ei X Oy:ltä Y Oy:lle siirtyvää saamista pidetty A:n verotuksessa varojen arvostamisesta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuna velkana, joka olisi vähennettävä varoista maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2010.

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 19 § 1 mom
LAINVOIMAINEN