Avainsanat:

KVL:2010/31

Antopäivä
16.6.2010
Diaarinumero
A6/8210/2010
arvonlisävero, kuntapalautus, oma käyttö, koulutustoiminta, käyttöomaisuus, vastikkeeton luovutus

A:n kaupunki perusti yhdessä aikuiskoulutussäätiönsä, B:n kaupungin ja C:n ammatillisen aikuiskoulutuksen kuntayhtymän kanssa opetusministeriön suosituksen mukaisesti D Oy:n, jonka tarkoituksena oli jatkaa osapuolten harjoittamien toisen asteen ammatillisen perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutuksen ja muun ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämistä. D Oy toimi samoissa tiloissa kuin aiemmin kaupungin ylläpitämä A:n kaupungin ammattiopisto. A:n kaupungin ammattiopiston käytössä ollut käyttöomaisuus eli koneet, laitteet ja kalusteet jäivät mainittuihin tiloihin D Oy:n käyttöön. A:n kaupunki luovutti käyttöomaisuuden käyttöoikeuden D Oy:lle vastikkeetta.

A:n kaupunki oli itse ostanut käyttöomaisuuden verotonta koulutustoimintaa varten ja omaisuuden omistusoikeus jäi edelleen kaupungille. Käyttöomaisuuden käyttöoikeuden luovutuksessa ei ollut kysymys käyttöomaisuuden ottamisesta arvonlisäverolain 130 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yksityiseen kulutukseen, lain 114 tai 114 a §:ssä tarkoitettuun käyttöön tai kiinteistön vuokraustoimintaan. Kun A:n kaupunki luovutti käyttöoikeuden vastikkeetta kiinteistöjen vuokrauksesta erillisellä sopimuksella, käyttöomaisuus säilyi kaupungin palautukseen oikeuttavassa käytössä. Kaupungin ei näin ollen tullut suorittaa käyttöoikeuden luovutuksesta oman käytön veroa arvonlisäverolain 21 §:n 1 momentin 1 tai 3 kohtien perusteella. Myöskään mainitun lainkohdan 2 kohta ei tullut sovellettavaksi.
Ennakkoratkaisu ajalle 16.6.2010 - 31.12.2011.

Arvonlisäverolaki 21 § 1 mom 1 ja 3 kohdat, 24 §, 130 § 1 ja 2 mom, 133 § 1 mom
LAINVOIMAINEN