Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2009/80

Antopäivä
16.12.2009
Diaarinumero
A7/8210/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, johdannainen, cfd-sopimus

A aikoi tehdä CFD- eli hinnanerosopimuksen, jonka arvo muuttuu sopimuksen ehdoissa sovitun kohde-etuuden arvonmuutoksen mukaisesti. A:lla oli sopimusehtojen mukaan oikeus saada suoritus kohde-etuuden positiivisesta arvonmuutoksesta ja toisaalta velvollisuus suoritukseen kohde-etuuden negatiivisesta arvonmuutoksesta. CFD-sopimus ei ollut luonteeltaan vakioitu optio tai termiini eikä se ollut kaupan kohteena arvopaperipörssissä tai muussa vastaavassa markkinapaikassa.

A:lle CFD-sopimuksen negatiivisesta hinnanerosta koituva meno ei ollut luonteeltaan tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno eikä muullakaan perusteella verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Hakemuksessa tarkoitettu CFD-sopimus ei ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu vakioitu optio tai termiini tai niihin rinnastettava johdannaissopimus. CFD-sopimuksesta aiheutunutta menoa ei siten pidetty mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna luovutustappioon rinnastettavana tappiona. Menoa ei pidetty muunakaan tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona.
Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja 2010.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 32 §, 50 § ja 54 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 3.11.2010 T 3093 VUOSIK.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2009