KVL:2010/54

Antopäivä
10.11.2010
Diaarinumero
A57/8210/2010
elinkeinotulon verotus, yleishyödyllinen säätiö, liiketoimintayhtiön myynti

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidetty säätiö oli siirtänyt elinkeinotoiminnaksi katsottavan toimintansa vuonna 2005 perustamalleen X Oy:lle. Tämän jälkeen säätiö ei ollut itse harjoittanut vastaavaa toimintaa. Säätiön tarkoituksena oli myydä X Oy:n osakkeet. Kun X Oy:n osakkeet eivät hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaan kuuluneet säätiön elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, näiden osakkeiden myynnistä saatu luovutusvoitto oli säätiölle henkilökohtaisen tulolähteen tulona verovapaata. Ennakkoratkaisu vuosille 2010-2011.

Tuloverolaki 23 § 1 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 § ja 2 §
KHO 2011:89 Vuosikirja (ei muutosta)