KVL:2010/55

Antopäivä
10.11.2010
Diaarinumero
A58/8210/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, keskinäinen vakuutusyhtiö, sulautumisvastike

Keskinäisen vakuutusyhtiö X:n oli tarkoitus sulautua vakuutusyhtiö Y Oy:öön vakuutusyhtiölain 19 luvun 2 §:n ja osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti. X:n osakkaita olivat muun ohessa vakuutuksenottajat. Heille suoritettiin vakuutusyhtiölain 19 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisena sulautumisvastikkeena pelkästään rahaa.

A:lla oli ollut kotivakuutus X:ssä vuodesta 1984 lähtien, mistä alkaen hän oli ollut tämän vakuutusyhtiön osakas. Kun A sai keskinäisen vakuutusyhtiö X:n sulautuessa vakuutusyhtiö Y Oy:öön rahavastikkeen, saadun vastikkeen verotukseen sovellettiin tuloverolain 45 §:n 1 momentin säännöksiä luovutusvoitosta. Näin ollen A:n saama rahavastike oli hänen pääomatuloaan. Koska A oli ollut yli 10 vuoden ajan X:n osakas, hänellä oli tuloverolain 46 §:n 1 momentin perusteella oikeus vähentää saamastaan vastikkeesta vähintään 40 prosenttia. Luovutusvoitto ei ollut A:lle tuloverolain 48 §:n 6 momentin perusteella veronalaista tuloa, mikäli sulautumisesta saadun vastikkeen määrä ja samana verovuonna luovutetun muun omaisuuden luovutushinnat olivat yhteensä enintään 1 000 euroa. Ennakkoratkaisu vuosille 2010-2012.

Tuloverolaki 45 § 1 mom, 46 § 1 mom ja 48 §:n 6 mom
KHO 2011:50 Vuosikirja (ei muutosta)