Anmälan av försäkringsuppgifter för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare

Enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är det inte nödvändigt att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier eller arbetspensionsförsäkringsavgifter och inte heller premier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring från lön som betalats till en försäkrad företagare. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska dock tas ut från lönen.

När du anmäler lön som betalats till en person som försäkrats som företagare, är det viktigt att anmäla uppgift om arbetspensionsförsäkringen (FöPL eller LFöPL) och typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Om du inte anmäler uppgift om arbetspensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) och typ av undantagssituation för försäkring, är det möjligt att arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter påförs dubbelt. Dessutom är det möjligt att arbetslöshetsförsäkringspremier och premier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring tas ut felaktigt.

Försäkringsbolaget fastställer FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för en företagare. Som grund för pensionsförsäkringspremien och företagarens sjukförsäkringsavgift

Så här anmäler du försäkringsuppgifter för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare

Anmäl med inkomstslagen i inkomstregistret den lön som betalats till företagaren.

Anmäl uppgift om arbetspensionsförsäkring:

 • Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL)
 • Arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL).

Arbetspensionsanstalt och pensionsarrangemangsnummer ska inte anmälas.

Anmäl dessutom typer av undantagssituation för försäkring:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Uppgiften finns i inkomstregistrets e-tjänst under punkten "Undantagssituationer för försäkring".

Kom ihåg! Vad gäller sjukförsäkring anmäls inte Typ av undantagssituation för försäkring. Den lön som betalats till företagaren är underställd arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Uppgifter om beloppet av sjukförsäkringsavgiften anmäls en gång per månad med arbetsgivarens separata anmälan.

Yrkesklassen anmäls inte

Yrkesklassen enligt Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) ska anmälas enbart om arbetstagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Eftersom FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare inte har någon skyldighet att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, är det inte nödvändigt att anmäla yrkesklassen.

En FöPL-försäkrad företagare betraktas inte som en delägare

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäls "Delägare", om arbetstagaren är en delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomsttagaren är en FöPL-försäkrad ägarföretagare, anmäls inte uppgiften Delägare, eftersom företagare inte har någon arbetslöshetsförsäkringsskyldighet.

Har du glömt att anmäla uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet?

Om du lämnat in anmälan om löneuppgifter om lön till en företagare, men inte anmälde typ av undantagssituation för försäkring, dvs. uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet, korrigera uppgifterna i inkomstregistret utan dröjsmål.

Korrigera uppgifterna som gäller undantagssituationer för försäkring genom att makulera den ursprungliga anmälan och lämna in en ny anmälan.

Kom också ihåg att lämna in arbetsgivarens separata anmälan

Anmäl också med arbetsgivarens separata anmälan de sjukförsäkringsavgifter för arbetsgivare som betalats utifrån den lön som betalats till företagaren. Läs mera om arbetsgivarens separata anmälan

Företagaren är pensionerad (ingen FöPL- eller LFöPL-försäkring)

Om du betalar lön till en företagare som fortsätter att arbeta under ålderdomspensionen och FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte längre är i kraft, anmäl inte uppgift om arbetspensionsförsäkring.

Anmäl tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Anmäl dessutom typer av undantagssituation för försäkring:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring).

Företagsverksamheten är småskalig (ingen FöPL- eller LFöPL-försäkring)

Om företagsverksamheten är så småskalig att företagaren inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, anmäl inte uppgift om arbetspensionsförsäkring.

Anmäl tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Anmäl dessutom typer av undantagssituation för försäkring:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring).

Företagaren har tecknat en frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring

Om en företagare har tecknat en frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring, trots att förutsättningarna för försäkringsskyldighet inte uppfylls, anmäl följande uppgifter:

 • Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL) eller Arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL)
 • Som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Anmäl dessutom typer av undantagssituation för försäkring:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring).
Sidan har senast uppdaterats 30.1.2024