Arbete i Finland, utländsk prestationsbetalare (gäller utländska betalare utan fast driftställe i Finland)

Tabellen beskriver de uppgifter som ska ges i anmälan om löneuppgifter för inkomsttagaren.

Betalaren ska, utöver de uppgifter som beskrivits i tabellen, anmäla socialförsäkringsavgifter för arbetstagare och källskatt som den eventuellt tagit ut eller förskottsinnehållning som den verkställt. Arbetsgivarens separata anmälan lämnas inte in då en utländsk betalare inte har ett fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen.

Arbete i Finland, utländsk prestationsbetalare (gäller utländska betalare utan fast driftställe i Finland).
Inkomsttagarens ställning i beskattningen Omfattas inkomsttagaren av det finländska socialskyddet? Vem är anmälnings- skyldig? Vad anmäls till inkomstregistret?
Allmänt skattskyldig Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare, landskod och kontaktuppgifter
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Om uppgifter lämnas av en företrädare:
  • Företrädarens identifierare och kontaktuppgifter
  • Uppgift: Företrädaren fungerar som uppgiftslämnare
Allmänt skattskyldig Nej Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare, landskod och kontaktuppgifter
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
Allmänt skattskyldig (avtal om nettolön) Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
Allmänt skattskyldig (hyrd arbetstagare) Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands
 • Utländskt skattenummer och kontaktuppgifter i hemstaten
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Därtill ska man lämna in de uppgifter som krävs i en etableringsanmälan gällande en utländsk hyrd arbetstagare (se punkt 4.3.3.1 i anvisningen ”Anmälning av uppgifter till inkomstregistret: internationella situationer”).
Begränsat skattskyldig Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Inkomsttagarens utländska skattenummer och kontaktuppgifter i hemstaten
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
Allmänt skattskyldig (vistelsetid under 183 dagar under en tolvmånadersperiod) Nej Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Hemviststatens landskod
Allmänt skattskyldig (vistelsetid under 183 dagar under en tolvmånadersperiod) Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Hemviststatens landskod
Begränsat skattskyldig (hyrd arbetstagare) Nej Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands
 • Utländskt skattenummer och kontaktuppgifter i hemstaten
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Antal arbetsdagar
 • Därtill ska man lämna in de uppgifter som krävs i en etableringsanmälan gällande en utländsk hyrd arbetstagare (se punkt 4.3.3.1 i anvisningen ”Anmälning av uppgifter till inkomstregistret: internationella situationer”).
Begränsat skattskyldig (hyrd arbetstagare) Ja Utländsk arbetsgivare eller en företrädare för denne
 • Uppgifter om betalaren:
  • Utländsk identifierare och landskod
  • Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands
 • Utländskt skattenummer och kontaktuppgifter i hemstaten
  • Hemviststatens landskod
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
 • Antal arbetsdagar
 • Därtill ska man lämna in de uppgifter som krävs i en etableringsanmälan gällande en utländsk hyrd arbetstagare (se punkt 4.3.3.1 i anvisningen ”Anmälning av uppgifter till inkomstregistret: internationella situationer”).