Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare

Med ställföreträdande mottagare avses en prestationsmottagare till vilken förmånen eller del av förmånen betalas i stället för till den egentliga förmånstagaren. Den egentliga förmånstagaren är den för vilken förmånen beviljats.

Den ställföreträdande mottagaren anmäls till inkomstregistret om förmånen betalas till någon annan än förmånstagaren själv till exempel med stöd av regressrätt.

Det är endast möjligt att anmäla en ställföreträdande mottagare med en anmälan om förmånsuppgifter.

Vem kan vara en ställföreträdande mottagare?

Den ställföreträdande mottagaren kan vara t.ex. FPA, Sysselsättningsfonden, en arbetspensionsanstalt, ett skadeförsäkringsbolag eller en arbetsgivare. Också betalarorganisationen själv kan vara en ställföreträdande mottagare. Läs mera om typerna av ställföreträdande mottagare.

I vilka situationer anmäls en ställföreträdande mottagare till inkomstregistret?

Förmånen eller del av förmånen kan betalas till en ställföreträdande mottagare till exempel i följande situationer:

 • Förmånen betalas med stöd av regressrätt till en annan förmånsbetalare i form av en regressprestation.
 • Föräldrapenning som beviljas av FPA betalas till arbetsgivaren till den del förmånen motsvarar lönen.
 • Bostadsbidrag som beviljas av FPA betalas direkt till hyresvärden.
 • Förmånen eller pensionen betalas till kommunens socialvårdsorgan.

Uppgift om att förmånen betalats till en ställföreträdande mottagare anmäls till inkomstregistret endast i situationer där inkomstregistrets informationsanvändare behöver uppgiften.

Uppgiften om ställföreträdande mottagare anmäls inte, då en förmån betalas till en intressebevakare, en intressebevakningsfullmäktig, en vårdnadshavare eller ett dödsbo i stället för till förmånstagaren, eftersom ingen informationsanvändare behöver denna uppgift. I dessa situationer anmäls den betalade förmånen till inkomstregistret i normal ordning utan ställföreträdande mottagarens uppgifter.

Utmätning och förskottsinnehållning anmäls med egna inkomstslag på anmälan om förmånsuppgifter och det är inte fråga om betalning till ställföreträdande mottagare.

Såhär anmäler du ställföreträdande mottagarens uppgifter till inkomstregistret

Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare anmäls i datagruppen Avdrag på anmälan om förmånsuppgifter. Datagruppen Avdrag används även när förmånsinkomsten betalas helt och hållet till ställföreträdande mottagare. Som inkomsttagare anmäls alltid förmånstagaren, till vilken förmånen beviljats.

Förmånsbetalaren anmäler i datagruppen Avdrag den andel som denne betalat till ställföreträdande mottagaren och uppgift om till vilken ställföreträdande mottagare prestationen har betalats.

I datagruppen Avdrag ska anmälas åtminstone:

 • Inkomstslag för avdraget
 • Avdragstyp
 • Avdragsbelopp
 • Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (startdatum och slutdatum)
 • Redovisningsperiod

Det rekommenderas att ställföreträdande mottagarens uppgifter anmäls, men det är inte obligatoriskt.

Uppgifter som ska anmälas beskrivs närmare i kapitlet Allmänna uppgifter om inkomstslaget – Avdrag i anvisningen Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf).

Inkomsttagaren har tagit ut föräldraledighet i början av juni. Arbetsgivaren betalar en lön på 3 000 euro för juni till inkomsttagaren. FPA betalar den föräldrapenning som beviljats för juni till fullt belopp på 2 000 euro till arbetsgivaren.

Inkomstslag: Föräldradagpenning

Belopp: 2000 euro

Intjäningsperiod:

 • Startdatum: 1.6.20xx
 • Slutdatum: 30.6.20xx

Avdrag:

 • Kod för inkomstslaget för avdraget: Föräldradagpenning
 • Avdragstyp: Annat avdrag från skattepliktig inkomst
 • Avdragsbelopp: 2000 euro
 • Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen:
  • Startdatum: 1.6.20xx
  • Slutdatum: 30.6.20xx
 • Ställföreträdande mottagarens uppgifter:
  • typ av identifierare:
  • identifierare:
  • typ av ställföreträdande mottagare: Arbetsgivare
 • Redovisningsperiod:
  • Startdatum: 1.6.20xx
  • Slutdatum: 30.6.20xx

Ibland sker det fel när betalningen styrs till ställföreträdande mottagaren. Läs mer om korrigering av uppgifter i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret i kapitlen 5.4.4 och 5.4.5.

En infograf, i vilken man beskriver betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare.